Rekisteriseloste

Raahen Kasari Oy:n asiakasrekisteri

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä
Raahen Kasari Oy / Hotelli Raahen Hovi
Kirkkokatu 28 92100 Raahe
y:tunnus: 2440565-1
puh. 010 2774550
s-posti: info@raahenhovi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari Haataja
puh. 0400405118
s-posti: kari.haataja@raahenhovi.fi

Rekisterin nimi
Raahen Kasari Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Asiakastietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tai sopimukseen. Oikeutettu etu perustuu asiakassuhteeseen, sopimus on jokin sopimusoikeudellinen toimi, esimerkiksi huone- tai pöytävaraus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoitukset:
- varausten käsittely, sähköisesti tehdyn varauksen viimeistely ja hallinnointi
- asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
- palvelujen myynti ja toteutus
- maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvät toimet
- asiakassuhdeviestintä
- lainsäädäntö ja sen noudattaminen

Käsiteltävät henkilötiedot
- asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puh.numero, osoite,s-postiosoite. Henkilötunnusta käsitellään lain vaatimuksesta (majoituskortti) tai luotonannossa.
- kansalaisuus
- varauksia koskevat tiedot
- asiakkaan maksutapatiedot, luottokorttitiedot, laskutustiedot, maksuviitteet
- tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
- tiedot valinnoista ja toiveista
- palaute ja reklamointitiedot
- erityisruokavaliotiedot Käsittelemme vain tarjottavaan ruokaan liittyviä tietoja, säilytämme tiedot vain käyttötarkoituksen vaativan ajan.

Henkilötietojen lähteet
Keräämme henkilötietoja eri lähteistä:
- rekisteröidyltä itseltään verkkosivuston tai sähköpostin kautta.
- rekisterin pitäjän itse tuottamat tiedot: palvelujen käytöstä tai ostosten teosta saadut tiedot.
- kolmannen osapuolen tuottamat tiedot.
- Pöytävaraus-, kokoustila- ja hotellivaraussivustojen kautta saatavat henkilötiedot. Tällöin kysymyksessä on kahden rekisterinpitäjän välinen tietojen luovutus.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei jaeta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien ja palomuurin avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja niiden työntekijöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.
Manuaalista rekisteriä ei ole.

Tietojen säilyttäminen
Säilytämme tietoja, jotka sisältävät henkilötietoja niin kauan, kun katsomme sen tarpeelliseksi palvelujen tarjoamiseksi, lakien noudattamiseksi, reklamaatioiden käsittelyksi tai muuten liiketoimiemme hoitamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti, luovutamme rekisteröidylle hänen todistaessaan henkilöllisyytensä. Vastaamme pyyntöön 30 vrk kuluessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa muutosta tai korjaamaan virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista rekisteristä:
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.
-rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä, eikä käsittelyyn ole perusteltua syytä tai henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin.
-henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
-rekisteröity voi pyytää rekisterin pitäjää lähettämään häntä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterin pitäjä ei hänen mielestään ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojamenettelyä. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (kohta 2)

Markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään Raahen Kasari Oy:n markkinointia ja tiedottamista varten henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen myös silloin, jos Raahen Kasarin toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös rekisterissä olevaa henkilöä. 

 

Markkinointirekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

 

Evästeet

Evästeitä käytetään, jos käyttäjä on antanut tähän suostumuksen sallimalla evästeiden tallennuksen Internet-selaimensa asetuksissa. Evästeiden avulla kerätään kävijätilastoja ja analytiikkatietoja, ja niitä hyödynnetään sivuston kehittämiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan asianomaiselta henkilöltä itseltään tämän liittyessä uutiskirjeen tilaajaksi yrityksen www-sivuilla (www.raahenhovi.fi).

Rekisteriin voidaan liittää myös Raahen Kasari Oy:n asiakkaita muun asiakkuussuhteen hoitamisen ja yhteydenpidon myötä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Raahen Kasari Oy:n ulkopuolisille tahoille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Markkinointirekisteri sijaitsee uutiskirjeohjelmisto MailChimpin palvelimella USA:ssa. MailChimpillä on käytössä ns. Privacy Shield Framework, jonka myötä tietojen suojaus on varmistettu myös EU:ssa hyväksytyllä tavalla.

Lisätietoa MailChimpin tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Raahen Kasari ei erikseen luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Markkinointirekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee Raahen Kasari Oy:n käyttämässä uutiskirjeohjelmistossa, jonne on pääsy ainoastaan yrityksen omistajalla ja henkilöstöllä. Pääsy uutiskirjeohjelmistoon on suojattu erikseen salasanalla, joka on vain yrityksen omistajan ja henkilöstön tiedossa.

Markkinointirekisteriä ei ole erikseen säädetty salassapidettäväksi materiaaliksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla.